top of page
Objectif de la caméra vidéo

FIFANINANANA HORONAN-TSARY FANABEAZANA HO OLOM-PIARAHAMONINA SY OLOM-PIRENENA VANONA

Ho fiaraha mientana sy fandraisana anjara amin’ny fanatsarana ny lafon’ny fanabeazana sy ny fitaizana, izahay OMAD for Madagascar dia manasa ny mpianatra Malagasy tsy ankanavaka handray anjara amin’ny fifaninanana horonan-tsary.

 

Izany dia hatao hitazomana sy hanamafisana hatrany ny soa toavina maha Malagasy ho tonga olom-piarahamonina sy olom-pirenena vanona sy mandray andraikitra avokoa ny rehetra

Lohatenin'ireo horonan-tsary

Sokajy 1
Ny mpianatra amin’ny ambaratonga 1, izany hoe kilasy voalohany hatramin’ny faha-5 (T1 –T5)
Lohahevitra: “Ny fanajana ray aman-dreny sy zokiolona”


Sokajy 2
Ny mpianatra amin’ny ambaratonga 2, izany hoe kilasy faha-6 hatramin’ny faha-9 (3ème)
Lohahevitra: “Ny fanajana ny tontolo iainana sy ny fananana hiombonana”


Sokajy 3
Ny mpianatra amin’ny ambaratonga 3, ireo any amin’ny ambaratonga ambony - Lycée (2nd
– Terminale)
Lohahevitra: “Ny fanajana ny lalàna sy ny fiarahamonina”

Ny loka ho an’ny horonan-tsary voalohany mendrika indrindra dia fitaovam-pianarana mitentina 250 euros.

bottom of page